Hindi | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
यह रेखांकन हमे बताता है कि... पर बढना शुरू हुआ, और अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा..., और फिर घटते हुए... के स्तर पर पहुँचा.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
रेखांकन के अनुसार, ...के अंक ...और ... के बीच तेजी से बढे और फिर से घिरकर अपने मूल स्तर पर पहुँचे.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
रेखांकन में पठार दिखाई देता है, ...के स्तर पर.
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
Resmin içinde ... de dahil durumda.
इस चित्र में दिखाई देता है...
Beschrijving van een afbeelding
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
यह आरेख हमे बताता है कि... और... के बीच,.... ...से ज्यादा थे
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
यह आरेख बताता है कि... और इस लिए हम कह सकते हैं कि...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
ये रेखाएँ हमे बताती है कि...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
इन रेखाओं को देखकर यह स्पष्ट होता है कि...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
यह रेखांकन को देखकर हम बता सकते हैं कि...
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
इस रेखांकन के कईं सारे मतलब निकल सकते हैं.
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

... figürü ...'yi temsil ediyor.
आकार... ...का वर्णन करता है.
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
... figürü ...'i gösteriyor.
यह आकार ...दिखाता है.
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
... diyagramı ...'ı inceliyor.
यह आकार ...को स्पष्ट करता है.
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
... diyagramı ...'ı resmediyor.
यह आकार ...दिखाता है.
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling