Chinees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
图表显示在...水平下保持稳定
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
Resmin içinde ... de dahil durumda.
图片中包含...
Beschrijving van een afbeelding
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
该图表显示,...至...期间,...比...多
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
图表表明...,因此得出...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
图表的变化表明...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
因此,该图表可以用来预测...
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

... figürü ...'yi temsil ediyor.
数字...代表...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
... figürü ...'i gösteriyor.
数字...表示...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
... diyagramı ...'ı inceliyor.
示图...表示...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
... diyagramı ...'ı resmediyor.
示图...描绘...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling