Thai | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
V obrázku je obsažen(a)...
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
Beschrijving van een afbeelding
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Tvar grafu ukazuje, že...
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagram... zkoumá...
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagram... znázorňuje
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling