Hongaars | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
V obrázku je obsažen(a)...
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Beschrijving van een afbeelding
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Tvar grafu ukazuje, že...
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagram... zkoumá...
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagram... znázorňuje
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling