Fins | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
V obrázku je obsažen(a)...
Tässä kuvassa näkyy...
Beschrijving van een afbeelding
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Tvar grafu ukazuje, že...
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Kaavio ... edustaa...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Kuva ... näyttää...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagram... zkoumá...
Kaavio ... tarkastelee...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagram... znázorňuje
Kaavio ... esittää...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling