Esperanto | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
V obrázku je obsažen(a)...
La bildo montras...
Beschrijving van een afbeelding
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Tvar grafu ukazuje, že...
La formo de la grafeo pruvas, ke...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Figuro... reprezente...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Figuro... montrante...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagram... zkoumá...
Diagramo... ekzamenante...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagram... znázorňuje
Diagramo... prezente...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling