Deens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
V obrázku je obsažen(a)...
Billedet indeholder...
Beschrijving van een afbeelding
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Tvar grafu ukazuje, že...
Grafens facon demonstrerer at...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Figur... repræsenterer...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Figur... viser...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagram... zkoumá...
Diagram... undersøger...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagram... znázorňuje
Diagram... skildrer...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling