Nederlands | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
Dentro de la figura se encuentra...
De afbeelding bevat ...
Beschrijving van een afbeelding
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

Este diagrama representa... y por ello muestra que...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
La forma del gráfico demuestra que...
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Así, con el gráfico podemos predecir...
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

La figura... representa...
Afbeelding ... geeft ... weer.
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
La figura... muestra...
Afbeelding ... toont ...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
El diagrama... analiza...
Diagram ... onderzoekt ...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
El diagrama... representa...
Diagram ... beschrijft ...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling