Hongaars | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
Dentro de la figura se encuentra...
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Beschrijving van een afbeelding
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

Este diagrama representa... y por ello muestra que...
A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
La forma del gráfico demuestra que...
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Así, con el gráfico podemos predecir...
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

La figura... representa...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
La figura... muestra...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
El diagrama... analiza...
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
El diagrama... representa...
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling