Nederlands | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Графики изображают прямую на уровне...
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
На рисунке мы можем увидеть...
De afbeelding bevat ...
Beschrijving van een afbeelding
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Форма графика показывает, что...
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Таким образом график может быть использован для предсказания...
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

... обозначает
Afbeelding ... geeft ... weer.
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
... обозначает
Afbeelding ... toont ...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Диаграмма... рассматривает...
Diagram ... onderzoekt ...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Диаграмма... изображает...
Diagram ... beschrijft ...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling