Engels | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Графики изображают прямую на уровне...
The graphs show a plateau at the level of…
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
На рисунке мы можем увидеть...
Within the picture is contained…
Beschrijving van een afbeelding
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
This diagram represents…and therefore shows that…
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Форма графика показывает, что...
The shape of the graph demonstrates that…
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Таким образом график может быть использован для предсказания...
The graph can thus be used to predict…
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

... обозначает
Figure…representing…
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
... обозначает
Figure…showing…
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Диаграмма... рассматривает...
Diagram…examining…
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Диаграмма... изображает...
Diagram…depicting…
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling