Spaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
Această imagine conţine...
Dentro de la figura se encuentra...
Beschrijving van een afbeelding
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Este diagrama representa... y por ello muestra que...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Forma graficului demonstrează că...
La forma del gráfico demuestra que...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Así, con el gráfico podemos predecir...
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

Figura...reprezintă...
La figura... representa...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Figura...arătând...
La figura... muestra...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagrama...exprimând...
El diagrama... analiza...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagrama...reprezentând...
El diagrama... representa...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling