Frans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
Această imagine conţine...
L'image contient...
Beschrijving van een afbeelding
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Forma graficului demonstrează că...
La forme du graphique démontre que...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

Figura...reprezintă...
Figure...représentant...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Figura...arătând...
Figure...montrant...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagrama...exprimând...
Diagramme...examinant...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagrama...reprezentând...
Diagramme...indiquant...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling