Fins | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
Această imagine conţine...
Tässä kuvassa näkyy...
Beschrijving van een afbeelding
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Forma graficului demonstrează că...
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

Figura...reprezintă...
Kaavio ... edustaa...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Figura...arătând...
Kuva ... näyttää...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagrama...exprimând...
Kaavio ... tarkastelee...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagrama...reprezentând...
Kaavio ... esittää...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling