Chinees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
图表显示在...水平下保持稳定
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
Această imagine conţine...
图片中包含...
Beschrijving van een afbeelding
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
该图表显示,...至...期间,...比...多
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
图表表明...,因此得出...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Forma graficului demonstrează că...
图表的变化表明...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
因此,该图表可以用来预测...
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

Figura...reprezintă...
数字...代表...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Figura...arătând...
数字...表示...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagrama...exprimând...
示图...表示...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagrama...reprezentând...
示图...描绘...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling