Turks | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

O gráfico mostra que...começou a subir de forma estável, atingindo o ponto máximo em/no/na..., estabilizando-se em/no/na...
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
De acordo com o diagrama, o número de...aumentou bruscamente entre...e..., antes de retornar a seu nível original.
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
O gráfico mostra um platô ao nível de/do/da...
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
A figura contém...
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Beschrijving van een afbeelding
O diagrama indica que houve mais...que...entre...e...
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

Este diagrama representa...e, portanto, mostra que...
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
A forma do diagrama demonstra que...
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Há um padrão bem definido para o gráfico, e isto significa que ...
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Desta forma, o gráfico pode ser usado para presumir...
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
O gráfico pode ser interpretado de diversas maneiras. Primeiramente ele mostra...
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

Figura...representando...
... figürü ...'yi temsil ediyor.
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Figura...mostrando...
... figürü ...'i gösteriyor.
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagrama...examinando...
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagrama...representando...
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling