Pools | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

O gráfico mostra que...começou a subir de forma estável, atingindo o ponto máximo em/no/na..., estabilizando-se em/no/na...
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
De acordo com o diagrama, o número de...aumentou bruscamente entre...e..., antes de retornar a seu nível original.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
O gráfico mostra um platô ao nível de/do/da...
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
A figura contém...
Rysunek zawiera...
Beschrijving van een afbeelding
O diagrama indica que houve mais...que...entre...e...
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

Este diagrama representa...e, portanto, mostra que...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
A forma do diagrama demonstra que...
Z kształtu wykresu wynika, że...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Há um padrão bem definido para o gráfico, e isto significa que ...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Desta forma, o gráfico pode ser usado para presumir...
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
O gráfico pode ser interpretado de diversas maneiras. Primeiramente ele mostra...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

Figura...representando...
Rysunek... przedstawia...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Figura...mostrando...
Rysunek... pokazuje...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagrama...examinando...
Diagram...bada...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagrama...representando...
Diagram... zobrazowuje...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling