Portugees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
O gráfico mostra que...começou a subir de forma estável, atingindo o ponto máximo em/no/na..., estabilizando-se em/no/na...
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
De acordo com o diagrama, o número de...aumentou bruscamente entre...e..., antes de retornar a seu nível original.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
O gráfico mostra um platô ao nível de/do/da...
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
Rysunek zawiera...
A figura contém...
Beschrijving van een afbeelding
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
O diagrama indica que houve mais...que...entre...e...
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Este diagrama representa...e, portanto, mostra que...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Z kształtu wykresu wynika, że...
A forma do diagrama demonstra que...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Há um padrão bem definido para o gráfico, e isto significa que ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Desta forma, o gráfico pode ser usado para presumir...
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
O gráfico pode ser interpretado de diversas maneiras. Primeiramente ele mostra...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

Rysunek... przedstawia...
Figura...representando...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Rysunek... pokazuje...
Figura...mostrando...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagram...bada...
Diagrama...examinando...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagram... zobrazowuje...
Diagrama...representando...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling