Nederlands | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
Rysunek zawiera...
De afbeelding bevat ...
Beschrijving van een afbeelding
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Z kształtu wykresu wynika, że...
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

Rysunek... przedstawia...
Afbeelding ... geeft ... weer.
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Rysunek... pokazuje...
Afbeelding ... toont ...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagram...bada...
Diagram ... onderzoekt ...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagram... zobrazowuje...
Diagram ... beschrijft ...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling