Hongaars | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
Rysunek zawiera...
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Beschrijving van een afbeelding
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Z kształtu wykresu wynika, że...
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

Rysunek... przedstawia...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Rysunek... pokazuje...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagram...bada...
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagram... zobrazowuje...
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling