Fins | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
Rysunek zawiera...
Tässä kuvassa näkyy...
Beschrijving van een afbeelding
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Z kształtu wykresu wynika, że...
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

Rysunek... przedstawia...
Kaavio ... edustaa...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Rysunek... pokazuje...
Kuva ... näyttää...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagram...bada...
Kaavio ... tarkastelee...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagram... zobrazowuje...
Kaavio ... esittää...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling