Chinees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
图表显示在...水平下保持稳定
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
Rysunek zawiera...
图片中包含...
Beschrijving van een afbeelding
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
该图表显示,...至...期间,...比...多
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
图表表明...,因此得出...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Z kształtu wykresu wynika, że...
图表的变化表明...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
因此,该图表可以用来预测...
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

Rysunek... przedstawia...
数字...代表...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Rysunek... pokazuje...
数字...表示...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagram...bada...
示图...表示...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagram... zobrazowuje...
示图...描绘...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling