Tsjechisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
De afbeelding bevat ...
V obrázku je obsažen(a)...
Beschrijving van een afbeelding
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Tvar grafu ukazuje, že...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

Afbeelding ... geeft ... weer.
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Afbeelding ... toont ...
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagram ... onderzoekt ...
Diagram... zkoumá...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagram ... beschrijft ...
Diagram... znázorňuje
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling