Esperanto | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
De afbeelding bevat ...
La bildo montras...
Beschrijving van een afbeelding
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
La formo de la grafeo pruvas, ke...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

Afbeelding ... geeft ... weer.
Figuro... reprezente...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Afbeelding ... toont ...
Figuro... montrante...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagram ... onderzoekt ...
Diagramo... ekzamenante...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagram ... beschrijft ...
Diagramo... prezente...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling