Deens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
De afbeelding bevat ...
Billedet indeholder...
Beschrijving van een afbeelding
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Grafens facon demonstrerer at...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

Afbeelding ... geeft ... weer.
Figur... repræsenterer...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Afbeelding ... toont ...
Figur... viser...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagram ... onderzoekt ...
Diagram... undersøger...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagram ... beschrijft ...
Diagram... skildrer...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling