Arabisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
يبيّن الرسم البيانيّ أنّ... بدأ في الارتفاع بشكل مطّرد، وبلغ الذروة في...، واستقرّ عند مستوى...
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
وِفْقَ الرسم التوضيحي، فإن عدد ... قد ارتفع بشكل حاد بين... و...، قبل الانزلاق مرّة أخرى إلى مستواه الأصلي.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
تبين الرسومات البيانية منحنى الهضبة على مستوى...
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
De afbeelding bevat ...
تحتوي الصورةُ على...
Beschrijving van een afbeelding
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
يبيّن هذا الرسم التوضيحي أنه كان هناك... أكثر من... بين.... و...
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
يمثّل الرسم التوضيحي... وبالتالي فهو يبيّنُ أنّ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
يُوَضِّحُ شكلُ الرسم البيانيّ أنّ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
للرسم البياني شكلٌ واضح المعالم ونستطيع أن نتأوّل هذا على أساس أنه يعني...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
يمكن استخدام الرسم البياني إذن للتنبّؤ بـ...
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
نستطيع أن نتأوّل الرسم البيانيّ بأشكال عديدة. هو أولاً يبيّنُ...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

Afbeelding ... geeft ... weer.
الشكل... يمثل...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Afbeelding ... toont ...
الشكل... يبيّن...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagram ... onderzoekt ...
الرسم التوضيحي... يدرس...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagram ... beschrijft ...
الرسم التوضيحي...يصوّر...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling