Zweeds | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
이 그림 속에는 ...
Bilden visar ...
Beschrijving van een afbeelding
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
Formen på diagrammet visar på att ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

...를 나타내는 표
Figur ... respresenterar ...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
...을 보여주는 표
Figur ... visar ...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
...을 관찰한 표
Diagram ... undersöker ...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
...을 보여주는 표
Diagram ... skildrar ...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling