Tsjechisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
이 그림 속에는 ...
V obrázku je obsažen(a)...
Beschrijving van een afbeelding
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
Tvar grafu ukazuje, že...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

...를 나타내는 표
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
...을 보여주는 표
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
...을 관찰한 표
Diagram... zkoumá...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
...을 보여주는 표
Diagram... znázorňuje
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling