Roemeens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
이 그림 속에는 ...
Această imagine conţine...
Beschrijving van een afbeelding
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
Forma graficului demonstrează că...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

...를 나타내는 표
Figura...reprezintă...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
...을 보여주는 표
Figura...arătând...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
...을 관찰한 표
Diagrama...exprimând...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
...을 보여주는 표
Diagrama...reprezentând...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling