Japans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
이 그림 속에는 ...
画像は・・・・を含んでいる。
Beschrijving van een afbeelding
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

...를 나타내는 표
図・・・・は・・・・を表しています。
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
...을 보여주는 표
図・・・・は・・・・を表している。
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
...을 관찰한 표
図・・・・は・・・・を説明している。
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
...을 보여주는 표
図・・・・は・・・・を示している。
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling