Zweeds | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
画像は・・・・を含んでいる。
Bilden visar ...
Beschrijving van een afbeelding
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Formen på diagrammet visar på att ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

図・・・・は・・・・を表しています。
Figur ... respresenterar ...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
図・・・・は・・・・を表している。
Figur ... visar ...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
図・・・・は・・・・を説明している。
Diagram ... undersöker ...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
図・・・・は・・・・を示している。
Diagram ... skildrar ...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling