Hindi | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
यह रेखांकन हमे बताता है कि... पर बढना शुरू हुआ, और अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा..., और फिर घटते हुए... के स्तर पर पहुँचा.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
रेखांकन के अनुसार, ...के अंक ...और ... के बीच तेजी से बढे और फिर से घिरकर अपने मूल स्तर पर पहुँचे.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
रेखांकन में पठार दिखाई देता है, ...के स्तर पर.
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
画像は・・・・を含んでいる。
इस चित्र में दिखाई देता है...
Beschrijving van een afbeelding
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
यह आरेख हमे बताता है कि... और... के बीच,.... ...से ज्यादा थे
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
यह आरेख बताता है कि... और इस लिए हम कह सकते हैं कि...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
ये रेखाएँ हमे बताती है कि...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
इन रेखाओं को देखकर यह स्पष्ट होता है कि...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
このグラフから・・・・ということが予想できる。
यह रेखांकन को देखकर हम बता सकते हैं कि...
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
इस रेखांकन के कईं सारे मतलब निकल सकते हैं.
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

図・・・・は・・・・を表しています。
आकार... ...का वर्णन करता है.
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
図・・・・は・・・・を表している。
यह आकार ...दिखाता है.
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
図・・・・は・・・・を説明している。
यह आकार ...को स्पष्ट करता है.
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
図・・・・は・・・・を示している。
यह आकार ...दिखाता है.
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling