Frans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
画像は・・・・を含んでいる。
L'image contient...
Beschrijving van een afbeelding
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
La forme du graphique démontre que...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
このグラフから・・・・ということが予想できる。
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

図・・・・は・・・・を表しています。
Figure...représentant...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
図・・・・は・・・・を表している。
Figure...montrant...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
図・・・・は・・・・を説明している。
Diagramme...examinant...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
図・・・・は・・・・を示している。
Diagramme...indiquant...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling