Fins | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
画像は・・・・を含んでいる。
Tässä kuvassa näkyy...
Beschrijving van een afbeelding
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

図・・・・は・・・・を表しています。
Kaavio ... edustaa...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
図・・・・は・・・・を表している。
Kuva ... näyttää...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
図・・・・は・・・・を説明している。
Kaavio ... tarkastelee...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
図・・・・は・・・・を示している。
Kaavio ... esittää...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling