Roemeens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

Il grafico mostra come... abbia cominciato ad incrementare costantemente, raggiungendo il picco di..., e si sia poi stabilizzato al livello di...
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Secondo quanto illustrato nel diagramma, il numero di... ha registrato un picco tra... e..., prima di precipitare ancora una volta al suo livello originale.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Il grafico ci mostra una fase di ristagno al livello di...
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
L'immagine mostra...
Această imagine conţine...
Beschrijving van een afbeelding
Il diagramma ci mostra come fra il... e il... ci sono stati più... che...
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

Sul diagramma sono rappresentati... che servono ad illustrare come...
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
La figura riportata sul grafico dimostra come...
Forma graficului demonstrează că...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Si tratta di un comportamento chiaramente definito dal grafico che ci spiega come...
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
I trend visibili dal grafico possono essere usati come riprova del fatto che presto si potrà cominciare a parlare di...
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
Il grafico in questione si offre a diverse interpretazioni. In primo luogo...
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

L'immagine... rappresenta...
Figura...reprezintă...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
L'immagine... mostra...
Figura...arătând...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Il diagramma... spiega...
Diagrama...exprimând...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Il diagramma...rappresenta...
Diagrama...reprezentând...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling