Pools | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

Il grafico mostra come... abbia cominciato ad incrementare costantemente, raggiungendo il picco di..., e si sia poi stabilizzato al livello di...
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Secondo quanto illustrato nel diagramma, il numero di... ha registrato un picco tra... e..., prima di precipitare ancora una volta al suo livello originale.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Il grafico ci mostra una fase di ristagno al livello di...
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
L'immagine mostra...
Rysunek zawiera...
Beschrijving van een afbeelding
Il diagramma ci mostra come fra il... e il... ci sono stati più... che...
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

Sul diagramma sono rappresentati... che servono ad illustrare come...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
La figura riportata sul grafico dimostra come...
Z kształtu wykresu wynika, że...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Si tratta di un comportamento chiaramente definito dal grafico che ci spiega come...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
I trend visibili dal grafico possono essere usati come riprova del fatto che presto si potrà cominciare a parlare di...
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
Il grafico in questione si offre a diverse interpretazioni. In primo luogo...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

L'immagine... rappresenta...
Rysunek... przedstawia...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
L'immagine... mostra...
Rysunek... pokazuje...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Il diagramma... spiega...
Diagram...bada...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Il diagramma...rappresenta...
Diagram... zobrazowuje...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling