Zweeds | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Bilden visar ...
Beschrijving van een afbeelding
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Formen på diagrammet visar på att ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Figur ... respresenterar ...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Figur ... visar ...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Diagram ... undersöker ...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Diagram ... skildrar ...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling