Nederlands | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
Ezen belül a kép tartalmaz ...
De afbeelding bevat ...
Beschrijving van een afbeelding
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Afbeelding ... geeft ... weer.
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Afbeelding ... toont ...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Diagram ... onderzoekt ...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Diagram ... beschrijft ...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling