Koreaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
Ezen belül a kép tartalmaz ...
이 그림 속에는 ...
Beschrijving van een afbeelding
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
...를 나타내는 표
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
...을 보여주는 표
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
...을 관찰한 표
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
...을 보여주는 표
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling