Chinees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
图表显示在...水平下保持稳定
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
Ezen belül a kép tartalmaz ...
图片中包含...
Beschrijving van een afbeelding
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
该图表显示,...至...期间,...比...多
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
图表表明...,因此得出...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
图表的变化表明...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
因此,该图表可以用来预测...
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
数字...代表...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
数字...表示...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
示图...表示...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
示图...描绘...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling