Fins | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
L'image contient...
Tässä kuvassa näkyy...
Beschrijving van een afbeelding
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
La forme du graphique démontre que...
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

Figure...représentant...
Kaavio ... edustaa...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Figure...montrant...
Kuva ... näyttää...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagramme...examinant...
Kaavio ... tarkastelee...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagramme...indiquant...
Kaavio ... esittää...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling