Turks | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
Tässä kuvassa näkyy...
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Beschrijving van een afbeelding
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

Kaavio ... edustaa...
... figürü ...'yi temsil ediyor.
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Kuva ... näyttää...
... figürü ...'i gösteriyor.
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Kaavio ... tarkastelee...
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Kaavio ... esittää...
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling