Russisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Графики изображают прямую на уровне...
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
Tässä kuvassa näkyy...
На рисунке мы можем увидеть...
Beschrijving van een afbeelding
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Форма графика показывает, что...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

Kaavio ... edustaa...
... обозначает
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Kuva ... näyttää...
... обозначает
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Kaavio ... tarkastelee...
Диаграмма... рассматривает...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Kaavio ... esittää...
Диаграмма... изображает...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling