Portugees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
O gráfico mostra que...começou a subir de forma estável, atingindo o ponto máximo em/no/na..., estabilizando-se em/no/na...
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
De acordo com o diagrama, o número de...aumentou bruscamente entre...e..., antes de retornar a seu nível original.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
O gráfico mostra um platô ao nível de/do/da...
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
Tässä kuvassa näkyy...
A figura contém...
Beschrijving van een afbeelding
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
O diagrama indica que houve mais...que...entre...e...
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Este diagrama representa...e, portanto, mostra que...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Kuvaajan muoto näyttää, että...
A forma do diagrama demonstra que...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Há um padrão bem definido para o gráfico, e isto significa que ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Desta forma, o gráfico pode ser usado para presumir...
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
O gráfico pode ser interpretado de diversas maneiras. Primeiramente ele mostra...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

Kaavio ... edustaa...
Figura...representando...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Kuva ... näyttää...
Figura...mostrando...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Kaavio ... tarkastelee...
Diagrama...examinando...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Kaavio ... esittää...
Diagrama...representando...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling