Japans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
Tässä kuvassa näkyy...
画像は・・・・を含んでいる。
Beschrijving van een afbeelding
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Kuvaajan muoto näyttää, että...
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Kuvaaja voi siten ennustaa...
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

Kaavio ... edustaa...
図・・・・は・・・・を表しています。
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Kuva ... näyttää...
図・・・・は・・・・を表している。
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Kaavio ... tarkastelee...
図・・・・は・・・・を説明している。
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Kaavio ... esittää...
図・・・・は・・・・を示している。
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling