Esperanto | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
Tässä kuvassa näkyy...
La bildo montras...
Beschrijving van een afbeelding
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Kuvaajan muoto näyttää, että...
La formo de la grafeo pruvas, ke...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Kuvaaja voi siten ennustaa...
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

Kaavio ... edustaa...
Figuro... reprezente...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Kuva ... näyttää...
Figuro... montrante...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Kaavio ... tarkastelee...
Diagramo... ekzamenante...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Kaavio ... esittää...
Diagramo... prezente...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling