Engels | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
The graphs show a plateau at the level of…
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
Tässä kuvassa näkyy...
Within the picture is contained…
Beschrijving van een afbeelding
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
This diagram represents…and therefore shows that…
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Kuvaajan muoto näyttää, että...
The shape of the graph demonstrates that…
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Kuvaaja voi siten ennustaa...
The graph can thus be used to predict…
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

Kaavio ... edustaa...
Figure…representing…
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Kuva ... näyttää...
Figure…showing…
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Kaavio ... tarkastelee...
Diagram…examining…
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Kaavio ... esittää...
Diagram…depicting…
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling