Nederlands | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
La bildo montras...
De afbeelding bevat ...
Beschrijving van een afbeelding
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
La formo de la grafeo pruvas, ke...
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

Figuro... reprezente...
Afbeelding ... geeft ... weer.
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Figuro... montrante...
Afbeelding ... toont ...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagramo... ekzamenante...
Diagram ... onderzoekt ...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagramo... prezente...
Diagram ... beschrijft ...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling