Fins | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
La bildo montras...
Tässä kuvassa näkyy...
Beschrijving van een afbeelding
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
La formo de la grafeo pruvas, ke...
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

Figuro... reprezente...
Kaavio ... edustaa...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Figuro... montrante...
Kuva ... näyttää...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagramo... ekzamenante...
Kaavio ... tarkastelee...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagramo... prezente...
Kaavio ... esittää...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling