Chinees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen

Inhoudsopgave | Inleiding | Hoofdtekst | Statistiek | Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen | Afsluiting | Citeren | Afkortingen

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Beschrijving

La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Beschrijving van een tendens in een grafische voorstelling
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
图表显示在...水平下保持稳定
Beschrijving van een tendens die zich stabiliseert
La bildo montras...
图片中包含...
Beschrijving van een afbeelding
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
该图表显示,...至...期间,...比...多
Beschrijving van de inhoud in een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Interpretatie

Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
图表表明...,因此得出...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
La formo de la grafeo pruvas, ke...
图表的变化表明...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Diepgaande interpretatie en verklaring van een grafische voorstelling
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
因此,该图表可以用来预测...
Veronderstelling van een toekomstige tendens in een grafische voorstelling
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Beschrijving van verschillende interpretatiemogelijkheden van een grafische voorstelling

Grafieken, Afbeeldingen en Diagrammen - Onderschrift

Figuro... reprezente...
数字...代表...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Figuro... montrante...
数字...表示...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagramo... ekzamenante...
示图...表示...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling
Diagramo... prezente...
示图...描绘...
Beschrijving van een tekst onder een grafische voorstelling